پیچک ( گروس عبدالملکیان)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- دود ::تیرهوایی بی خطر ( گروس عبدالملکیان)
- نفس بکش:: دراز کشیده ام زنم شعری از جنگ ( گروس عبدالملکیان)
- رودخانه خشک::وقتی کلید رادر جیب هایم ( گروس عبدالملکیان)
- کوچه های بن بست::سرریز کرده این پاییز ( گروس عبدالملکیان)
- اسب ها:: ما چند نفر در کافه ای نشسته ایم ( گروس عبدالملکیان)
- تهران:: علفزاز با موهای سبزٍ ژولیده در باد( گروس عبدالملکیان)
- پارانویا::زیر سنگ هم شده پیدایم کن!( گروس عبدالملکیان)
- قایق کاغذی::یک جفت کفش چند جفت جوراب ( گروس عبدالملکیان)
- هوا ::که پیرهن پوشیده ( گروس عبدالملکیان)
- ملاقات::بارانی که روزها ( گروس عبدالملکیان)
- بدون نام::باد که می آید( گروس عبدالملکیان)
- پرنده بی معرفت::پرندگان پشت بام را دوست دارم( گروس عبدالملکیان)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد