پیچک ( گروس عبدالملکیان)

شعر و ادب پارسی

عناوین مطالب
- برف و تازه می فهمم ( گروس عبدالملکیان)
- سیبی برای ما...( گروس عبدالملکیان)
- من ماهی خسته از آبم( گروس عبدالملکیان)
- سر چشمه ی تمام رودهایِ زمین ( گروس عبدالملکیان)
- ایستاده ام در اتوبوس ( گروس عبدالملکیان)
- این سطریا سطرهای بعد( گروس عبدالملکیان) ...
- و دردکه این بار پیش از زخم آمده بود( گروس عبدالملکیان)
- هر نتی که از عشق بگوید( گروس عبدالملکیان)
- نه راهی به رویا می‌رسد( گروس عبدالملکیان)
- غذا به شکل احمقانه ای ما را سیر می کند( گروس عبدالملکیان)
- تیرهوایی بی خطر ( گروس عبدالملکیان) ...
- دزدی در تاریکی ( گروس عبدالملکیان)
- زنبورها را مجبور کرده ایم، ( گروس عبدالملکیان)
- در اطراف خانه ی من ( گروس عبدالملکیان)
- مه‌ از آسمان میآید( گروس عبدالملکیان)
- بر شیشه‌های مه‌ گرفته مینویسیم ( گروس عبدالملکیان)
- سرریز کرده این پاییز .( گروس عبدالملکیان)
- زندگی آن‌قدر کوچک شد ( گروس عبدالملکیان)
- ما كاشفان كوچه‌ي بن‌بستيم( گروس عبدالملکیان)
- دختران شهر ( گروس عبدالملکیان)
- چه فرقی می کند ( گروس عبدالملکیان)
- اگر شعر های من زیباست ( گروس عبدالملکیان)
- باران باشد باران باشد( گروس عبدالملکیان)
- دو سال است که می دانم بی ( گروس عبدالملکیان)
- گفتی دوستت دارم( گروس عبدالملکیان)
- در اطراف خانه ی من( گروس عبدالملکیان)
- درخت که می شوم ( گروس عبدالملکیان)
- ندیده ای؟! ...... ( گروس عبدالملکیان) ...
- می خواستم بمانم رفتم( گروس عبدالملکیان)
- فرصتی نمانده است بیا همدیگر را ( گروس عبدالملکیان)
- از زیر سنگ هم شده پیدایم کن!( گروس عبدالملکیان)
- از ماه لکه ای بر پنجره مانده است( گروس عبدالملکیان)
- گفتند شعرهای من( گروس عبدالملکیان)
- باد که می آید ( گروس عبدالملکیان)
- بارانی که روزها بالای شهر ایستاده بود ( گروس عبدالملکیان)
- دره ها گلوله خورده اند( گروس عبدالملکیان)
- حالا که رفته ای ، بیا ( گروس عبدالملکیان)
- من مرده ام و این را فقط ( گروس عبدالملکیان)
- باروت نم کشیده:: از همين ديروز بود( گروس عبدالملکیان)
- آدم برفی:: به شانه ام زدی( گروس عبدالملکیان)
- نقاشی :: دزدی در تاریکی( گروس عبدالملکیان)
- صدا:: صدای قلب نیست ( گروس عبدالملکیان)
- پرواز:: پرواز هم دیگر( گروس عبدالملکیان)
- زلال:: دریای بزرگ دور( گروس عبدالملکیان)
- کلید:: کلیدبر میز کافه جامانده است( گروس عبدالملکیان)
- مرگ:: موسیقی عجیبی ست مرگ. ( گروس عبدالملکیان)
- میدان مین::فراموش کن مسلسل را( گروس عبدالملکیان)
- گل آفتابگردان:: زیر این آسمان ابری( گروس عبدالملکیان)
- قصه:: گرگ شنگول را خورده است ( گروس عبدالملکیان)
- تن دادن:: و درد که این بار پیش از زخم آمده بود ( گروس عبدالملکیان)
صفحه قبل 1 2 صفحه بعد